26 Şubat 2011 Cumartesi

Seydiler Kasabası Frig Vadisi

Seydiler Sönmüş volkanlarla dolu bu bölge doğal oluşumları ve kayalara oyulmuş Kaya yerleşimleriyle Kapadokyaya çok benziyor ancak yeterince tanınmıyor.Şimdi Frig vadisi olarak adlandırılan bölgede bir çok uyğarlığın izini görmek münkün.Antik dönemde,Anadolunun ortası ve batısındaki geniş bir bölgeye,Frigya deniyordu.Bu topraklara adını veren Frigler,Hititlerin dağılmaya başladığı yıllarda(M.Ö.1200)Trakya üzerinden Anandoluya göç etmeğe başlamış.İlk önce küçük yerleşimler,sonra surlarla çevrili kentler,yaklaşık beşyüzyıl sonrada(M.Ö.750)bir devlet kurmuşlar.Friglerin bilinen tek kralıGordiası'n oğlu Midas idi.Midas üzereine bir çok söylence var,bunların en ünlüsü de tuttuğunu altın etmesidir.Kimmerler Gordion'u ele geçirince Midas intihar eder ve Frig devleti yıkılır.(M.Ö.676)kaçan Friglerin daha sonra küçük beylikler kurdukları ve Roma dönemine kadar Friglerin ve Frig kültürünün varlığını sürdürdüğü bilinir.Friglerin sanatcı ve eğlenceye düşkün bir halk olduğu kabul edelir.Flüt gibi bir çok müzik aletinde Friglerin buluşu olduğu kabul edilir.Dünyanın ilk müzik yarışmasıFrigyada yapılmış.Antik dönemde,Frig mobilyaları çok iyi biliniyor, üretildiği mobilyalar,dünyanın dört bir tarafına gönderiliyordu.Usta yontucular olan Frigler,rahatlıkla işlenen Kayalara görkemli tapınak,cepheleri yontmuşlar.Kırkinler,Ankaradan Afyona gelişte Seydiler kasabası yakınlarında Köroğlo belimden inerken kara yolunun Sağında kırk inler tabelası görülür.Buradaki büyük bir kaya konisi Frig döneminden başlayarak oyulmuştur.Kaylığın arka yüzünde bir kibele kabartması ve Frig sunağı,onun yanında da bölgeninbelkide en büyük Manastırının girişi vardır.Bizans döneminde tarihlenen kaya Manastırı,bir biriyle bağlantılı ve duvarları haç kabartmalarıyla süslü çok sayıda birimden oluşmaktadır.Türklerin Anadoluya gelişinden sonra terk edilen kayalığa yıllar sonra Yunan işğalinden kaçan İscehisarlılar sığınmış,bir yıl kadar burada yaşamışlar.Kırk inlerin etrafında bir çok doğal oluşum ve kaya yerleşimi var,çevreyi tamanıyla gezmek günler sürebilir.Kırk inlerden sonra durağımız Yeni Ürgüp,Seydi
ler kasabası,Seydilerin geçmişi Hititlere kadar uzanıyor,bu yüzden çevredeki en eski yerleşimlerden biri olduğu biliniyor.Kasaba Kayalara oyulmuş mekemlarla,modern yerleşim iç içe kasabanın büyük bölümü Arkeolojik ve dogal sit alanı,Kasabanın içinde kale olarak adlandırılan büyük bir kayalık var.Adı kale ama gerçekten kaleden çok kayaya oyulmuş bir yerleşim.Friglerden yerleşim olduğu bilinen kaledeki mekanlar günümüzde Depo,Kiler,Ahır gibi amaçlarla kullanılıyor,Kasaba Kalenin eteklerinde gelişmiştir.Seydilerde erken döneme tarihlenen bir kaç kilise,kalıntısı vardır.Bunların ilki leylek kayalığıdır.Konik bir peri bacası oyularak üç katlı kilise inşa edilmiş,Zemin kattaki şapelin içinde kırmızı boyayla yapılmış geometrik süslemelerde vardır.Seydilerin doğusundaki kuz in kaya yerleşiminde bir şaperl,Konarı yolundaki Balıklı kayalığında da mezar odalar,ve çesitli mekanlar var.Kasaba yakinlerindekibir kaç farklı bölgede de Peri bacaları vardır.Konik ve şapkalı Peri bacalarının en güzelleri kasabanın doğusundaki Ak dere mevkiindegörülür.Seydilerin güney doğusunda Kuz tepe ve sivri tepede de çok sayıda peri bacası var.Peri bacalarının en sık görüldüğü yerlerden biride kasabanın kuzey batısındaki Karakaya köyüdür.Kapadokyayı andıran doğal oluşumları ve tarihi kalıntılarıyla Seydiler yeni Ürgüp olmaya aday bence insanlar tanıdıkca akın akın geleceklerdir. Seydiler tarihi filmler için doğal bir plato gibi Seydiler.1970 yıllarında fantastik bir öyküsü olan Tarkan Gümüş eyer filmmiyle,1974 yılında baş rollerini Türkan Şoray ve Mehmet Keskinoğlu'nun paylaştığı Açlık filmi Seydilerde çekilmiştir.Seydilere ulaşım Afyondan Afyon Ankara kara yolu yaklaşık,33.km.dir.Kaynak Behzat Taş Anadolunun Eski sakinleri Habercem Ersoy Soydam Bereketli topraklar
Hiç yorum yok:

Facebook'ta Paylaş
Wep Tasarım Emrullah Çelikemrullah1965@hotmail.com  ©