26 Ağustos 2011 Cuma

FRİGLER


Eskiçağlarda Sakarya Irmağı ile Büyük Mendires'in yokarı çığırları arasında kalan bölgeye Frigya(Phrygia)adı verilirdi.Bu ad Balkanlar'dan gelen,Trakya'yı aştıktan sonra boğazları geçerek Anadolu'ya giren Frigler'den kaynaklanıyordu.İÖ 12 yüzyıl ile İÖ 7.yüzyıl arasıda Orta anadolu'nun batısına eğemenFrigler önce Bitinya bölgesine(Bursa-izmit dolayları)yerleşmişlerdi.Ama arkadan gelen yeni göçlerin zorlamasıyla Batı ve Orta Anadolu'nun iç kesimlerine doğru ilerlediler.İlkin Sakarya Irmağı çevresine,ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileri ile doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü dolaylarına yayıldılar.Bazı kolları ise Burdur Gölü,Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar uzandı.Frigler'in önünden kaçan yerli halkın bir bölümü Toroslar'ın güneyine ve bugünkü Kahramanmaraş yöresine göçtü Geride kalanlar ise Frigler'le kaynaştı.Asur belgelerinde sözü edilen Muşkiler'inFrigler'in bir kolu olduğu sanılmaktadır.Muşkiler Kapadokya'nın dogusuna,Aşağı Fırat havzasına kadar uzanmışlardı.Batıda başkentleri Gordion olan Frigler ile doğuda başketleri Mazaka(Kayseri)olan Muşkiler Anadolu Yaylası'nın tümüne eğemen olarak Hitit devletine son verdiler.Frigler'in ilk kralı Gordios'tur.Yukarı Kızılırmak bölgesini Asurlular'dan almayı amaçlayan Frigler Urartularla birleşerekbu devletin akınlarına karşı koymayaçalıştılar.Ancak İÖ 738'de başa geçen Gordios'un oğlu efsanevi Kral Midas bu amaç gerçekleşmeden Asurlular'la anlaştı.Friglerin İÖ 9-8 yüzyıllarda en güçlü dönemlerini yaşadılar.Hitit topraklarının hemen hemen tümünü ele geçirdiler;doğu sınırları Kızılırmak'a uaştı.Midas döneminde başkent Gordion ile Midas(Yazılıkaya)ve Pessinus kutsal kentleri ünlenmişti.Midas sınırlarını doğuya doğru genişletirken öte yandan batıyada yönelerek Yunanlılarla ilişkiler kurdu.İÖ 700 Yıllarına doğruKafkaslar'dan gelerek Anadolu'ya giren Kimmerler bazı bölgeleri işğal edince Kimmerler'le Savaş kaçınılmaz oldu.Frigler'inbaşkenti Gordion'u ele geçiren Kimmerler kenti yaktılar.Bu yenilgi karşısında Kral Midas'ın öküz kanı içerek kendini öldürdüğü söylenir.Bugün Frig vadisi diye adlandırılan bölgelerden biride Afyon, İscehisara bağlı Seydiler kasabası dır.


Hiç yorum yok:

Facebook'ta Paylaş
Wep Tasarım Emrullah Çelikemrullah1965@hotmail.com  ©