12 Ekim 2013 Cumartesi

YENİ ÜRĞÜP SEYDİLER


Yeni Ürğüp Seydiler kasabası,Seydilerin geçmişi Hititlere kadar uzanıyor,bu yüzden çevredeki en eski yerleşimlerden biri olduğu biliniyor.Kasaba Kayalara oyulmuş mekemlarla,modern yerleşim iç içe kasabanın büyük bölümü Arkeolojik ve dogal sit alanı,Kasabanın içinde kale olarak adlandırılan büyük bir kayalık var.Adı kale
Seydilerde erken döneme tarihlenen bir kaç kilise,kalıntısı vardır.Bunların ilki leylek kayalığıdır.Konik bir peri bacası oyularak üç katlı kilise inşa edilmiş,Zemin kattaki şapelin içinde kırmızı boyayla yapılmış geometrik süslemelerde vardır.Seydilerin doğusundaki kuz in kaya yerleşiminde bir şaperl,Konarı yolundaki Balıklı kayalığında da mezar odalar,ve çesitli mekanlar var.Kasaba yakinlerindekibir kaç farklı bölgede de Peri bacaları vardır.Konik ve şapkalı Peri bacalarının en güzelleri kasabanın doğusundaki Ak dere mevkiindegörülür.Seydilerin güney doğusunda Kuz tepe ve sivri tepede de çok sayıda peri bacası var.Peri bacalarının en sık görüldüğü yerlerden biride kasabanın kuzey batısındaki Karakaya köyüdür.Kapadokyayı andıran doğal oluşumları ve tarihi kalıntılarıyla Seydiler yeni Ürgüp olmaya aday bence insanlar tanıdıkca akın akın geleceklerdir
Kırkinler.Frig döneminden başlayarak oyulmuştur.Kaylığın arka yüzünde bir kibele kabartması ve Frig sunağı,onun yanında da bölgeninbelkide en büyük Manastırının girişi vardır.Bizans döneminde tarihlenen kaya Manastırı,bir biriyle bağlantılı ve duvarları haç kabartmalarıyla süslü çok sayıda birimden oluşmaktadır.
İngilizce
New Ürğüp Seydiler town,Seydilerin Hititlere past the papers this,the surrounding so is the oldest settlements is the one BILINIYOR.KASABA carved in The Rocks,mekemlarla modern residential inside the town of Archaeological and natural protected areas That The Town,the castle named as a great is there on the rocky.Castle Name Seydilerde early period of history how the church,there are ruins them.the first stork kayalığıdır Sectional.a fairy surviving somehow oyularak üç storey church built The Basis For The,floor in the şapelin red dye geometric made there decor Seydilerin.shady in eastern in kaya settlement a şaperl,Konarı Abounding In Fish on the road to the the kayalığında chambers grave,and various distances VAR.KASABA yakinlerindekibir how in the region of the Cappadocian cone is there in.
Yakinlerindekibir Town many in the region of the Cappadocian cone is Sectional.hatted and fairy chimneys most beautiful town Ec in eastern creek mevkiindegörülür Seydilerin.south eastern Shady hill and sharp on the hill of the peri several VAR.PERI getting along the most flue seen in the frequent places that the town are hermetically sealed northern western Karakaya set out to dismantle.Kapadokyayı like the natural

Kırkinler Phrygian.era oyulmuştur starting from the.Kaylığın reverse kibele a kabartması and Phrygian altar,with him in the bölgeninbelkide largest Monastery there are input.Byzantine history in the period us kaya news,Monastery with one of a connected and walls of the cross kabartmalarıyla decorated several unit. it is composed of.
Hiç yorum yok:

Facebook'ta Paylaş
Wep Tasarım Emrullah Çelikemrullah1965@hotmail.com  ©